blacha trapezowa T-35


Samonośne blachy trapezowe T-35 plus, dostarczane w formie gotowych elementów, stosowane do okładzin ściennych, oraz do pokryć dachowych
o pochyleniu nie mniejszym niż 9°. W przypadku materiału Colorcoat HPS200Ultra® minimalne nachylenie dachu wynosi 6°. Blachy te używane są
jako elementy wykończeniowe i zabezpieczające w budynkach. Blachy trapezowe należy stosować zgodnie z: projektami technicznymi budynków,
instrukcjami i zaleceniami montażowymi producenta, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
Na łączeniach arkuszy i przy okapie należy usunąć barierę antykondensacyjną przez wycięcie, aby woda i wilgoć z zewnątrz nie była wchłaniana
do warstwy materiału.
Przy profilowaniu blach trapezowych (zwłaszcza z flizeliną) ze względów technicznych i technologicznych może wystąpić poprzeczne wygięcie blach
w kształcie U. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie przy ich montażu na zakładzie podłużnym dodatkowych wkrętów o długości 19 mm
(blacha z blachą). Jest to zjawisko naturalne i niezależne od Producenta.
Blachotrapez zaleca, aby Kupujący nabył wszystkie potrzebne materiały do realizacji jednej inwestycji w ramach jednego zamówienia. W przypadku
domówienia, mogą wystąpić różne odcienie i struktura co jest niezależne od Producenta.