blacha
alucynk
 
Alucynk jest obecnie bardzo popularnym materiałem służącym do produkcji pokryć dachowych i elewacji (blachy trapezowe), swój sukces rynkowy zawdzięcza przede wszystkim połączeniu wysokiej odporności na korozję (na blachę udzielana jest 25-letnia pisemna gwarancja producenta), znacznie przewyższającej odporność stali ocynkowanych ogniowo - z niską ceną, zbliżoną do ceny blach ocynkowanych.
ALUCYNK Plus 185 SPT EasyFilm Oferowany przez nas Alucynk jest produktem koncernu ArcelorMittal wytwarzanym przez hutę Galvalange S.a r. I. w Luksemburgu. Galvalange jest największym europejskim producentem stali typu ALUZINC i jednym z największych na świecie. W Europie Galvalange ma najdłuższe i największe doświadczenie w produkcji stali typu ALUZINC.  Prace nad stalami typu ALUZINC zapoczątkowano w USA w 1964 roku. Ideą podjęcia tych prac było znalezienie takiego produktu, który odznaczałby się znakomicie większą odpornością na korozję niż stale ocynkowane ogniowo, odpornością na korozję, która byłaby porównywalna ze stalami ocynkowanymi i dodatkowo powlekanymi lakierami np. poliestrowymi. Produkt jednocześnie powinien cenowo konkurować ze stalami z powłokami ocynkowanymi.
W 1972 roku, firma Bethlehem Steel Corporation  (BIEC International Inc.) z Pensylwanii w USA uruchomiła produkcję stali z powłokami Al-Zn nazwanymą Galvalume. Pod koniec lat 70 licencję na produkcję blach z tymi powłokami wykupiło Galvalange i do dzisiaj produkuje te stale pod nazwą ALUZINC coraz bardziej ulepszając technologię.  W latach 1968 - 1992 firma Bethlehem Steel Corporation poddała badaniom odporności na korozję w różnych klimatach przemysłowym, (morskim, miejskim i wiejskim) próbki stali z różnymi powłokami nanoszonymi ogniowo - ALUZINC, Galfan, stal ocynkowana ogniowo. Próby przeprowadzono wg amerykańskiej normy ASTM.  Po 25 latach! przebywania próbek na wolnym powietrzu w środowiskach o różnym stopniu agresywności, próbki z powłoką Al55%-Zn nie wykazywały śladów rdzy i odznaczały się najlepszą jakością powłoki  natomiast na  stalach ocynkowanych ogniowo i stalach typu Galfan wystąpiły liczne wykwity rdzy. ALUZINC jest blachą obustronnie pokrytą stopem aluminium i cynku w procesie ogniowym zbliżonym do procesu cynkowania ogniowego. ALUZINC spełnia najostrzejsze wymagania odporności blach na korozję atmosferyczną i korozję w środowiskach mokrych.
  Wagowe proporcje składu stopowego:

Aluminium Al - 55,00 %

Cynk Zn - 43,40 %

Krzem Si - 1,60 %
Powyższa kompozycja pozwala na wysoką odporność na korozję poprzez synergiczne działanie ochrony katodowej cynku i efektu ekranowania aluminium. Podstawowe zalety stali typu ALUZINC (w stosunku do stali ocynkowanych ogniowo):

- do 6 razy wyższa odporność na korozję atmosferyczną,
- znacznie lepsza plastyczność i przyczepność powłoki,
- katodowa ochrona antykorozyjna na brzegach ciętych,
- odporność na podwyższone temperatury
(do 315°C bez jakichkolwiek zmian na powłoce),
- znacznie wyższy współczynnik odbicia światła (znacznie więcej promieniowania cieplnego jest odbijane od powierzchni),
- wysokie własności tłoczne,
- własności spawalne identyczne jak w przypadku stali ocynkowanych ogniowo,
- przy tej samej wagowej ilości stali, znacznie wyższy uzysk powierzchni w metrach kwadratowych niż w przypadku stali ocynkowanych ogniowo.

Na specjalną uwagę zasługuje stosowana przez producenta obróbka powierzchniowa SPT Easyfilm. Powłoka SPT Easyfilm jest nanoszona obustronnie oraz chroni brzegi stali w kręgach.

Zalety wynikające ze stosowania powłoki SPT Easyfilm:
- dodatkowe zwiększenie odporności na korozję,
- zapobieganie zjawisku czarnej korozji powstającej najczęściej na skutek złego przechowywania blach,
- zapobieganie zabrudzeniu blach i powstawania odcisków palców na powierzchni blachy,
- możliwość natychmiastowego lakierowania powierzchni blachy bez 2 - 3 letniego okresu oczekiwania na naturalną pasywację jak w przypadku blach ocynkowanych ogniowo,
- stanowi grunt dla malowania proszkowego. Według niemieckiej normy DIN 55928-8 oraz szwedzkiej normy SITAC 1245/94 stale typu ALUZINC z powłoką 185 g/m2 klasyfikowane są w tej samej III grupie odporności na korozję co stale ocynkowane ogniowo z powłoką 275 g/m2  i dodatkowo lakierowane poliestrem.